Yükleniyor...

229 Ada 13 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1089
Genel Bilgiler
Yapı Adı 229 Ada 13 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1089
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin1 katlı, moloz taş-ahşap hatıllı ve duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak 7 Nolu Sokak
Ada 229
Pafta
Parsel 13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, moloz taş-ahşap hatıllı ve ahşap duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılan yapı yıkılmaya yüz tutmuş olup, kuzey cephe duvarlarının bir kısmı yıkılmıştır. Yapının tapu vasfı bahçeli iki katılı kerpiç ev olup, yapının güney sokak cephesinde yer alan iki kapıdan biriyle zemin kata, diğerleriyle ise 1. kata çıkılmaktadır. Yapının 1. kat güney ve güneydoğu cepheleri boyunca çıkması olup, ahşap payandalarla desteklenmiştir. Yapının 1. kat pencereleri giyotin tipli olup, sokak cephesi çatı saçağı altı ahşap ile oluşturulmuş silme detaylıdır. Yapının içine girilememiş olup, Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılan yapı yıkılmaya yüz tutmuş olup, kuzey cephe duvarlarının bir kısmı yıkılmıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.