Yükleniyor...

Konut Ve Ahır

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1016
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Ahır
Envanter No 39-07-1016
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Taşınmaz parseli yaklaşık tüm cephelerinden yığma moloz taş örgülü bahçe duvar ile çevrilidir. Taşınmazın kuzeyinde güneydoğu kuzeybatı istikametinde uzanan dikdörtgen planlı konut yapısı yığma moloz taş duvar örgülü, zemin+1 katlı kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 12
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parseli yaklaşık tüm cephelerinden yığma moloz taş örgülü bahçe duvar ile çevrilidir. Taşınmazın kuzeyinde güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan dikdörtgen planlı konut yapısı yığma moloz taş duvar örgülü, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konutun kuzey sokak cephesi yol kotu farkından dolayı tek katlı görünümlü sağır cepheli olup, kuzeybatı cephesinde bitişik yapı izi dikkat çeker. Güneydoğu cephesi zemin katında muhdes yapı eklentisine bitişik 1. katta ise 1 adet yassı kemer vurgulu penceresi bulunur. Konutun güney bahçe cephesinin zemin katı 4 taş ayaklı revak düzenlemesine sahiptir. Zemin katın pencere açıklığının bulunmadığı, ahırın depo olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapının 1.katına güneybatı köşede yer alan yığma taş örgülü merdiven ile çıkılmakta olup, zemin kat revağının üzeri 1. katta ahşap direklerle desteklenen sundurmaya sahiptir. 1. kat güney cephede üçer kapı ve pencere bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir. Parselin güneydoğusunda dar sokak boyunca kuzey-güney istikametinde uzanan ahır yapısı bulunmaktadır. Ahır yapısı da yığma taş duvar örgülü, yıkılan kısımları biriket tuğla ile tamamlanmış, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülü bir yapıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar 1. kat balkonuna beton şap atılmıştır.
Gözlemler Kuzeybatı cephesinde bitişik yapı izi dikkat çekiyor. Güneydoğu cephesi zemin katında muhdes yapı eklentisi vardır. Parselin güneydoğusunda dar sokak boyunca kuzey-güney istikametinde uzanan ahır yapısı bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.