Yükleniyor...

Esma Hanım Çeşmesi

Evren Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-08-976
Genel Bilgiler
Yapı Adı Esma Hanım Çeşmesi
Envanter No 39-08-976
Yapı Türü Çeşme
Yapım Tarihi H.1254 (M. 1838-1839)
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Dikdörtgen plan şemasına sahip tek yüzlü bir duvar çeşmesidir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Esma Hanım Sokak
Ada 172
Pafta
Parsel 8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım 172 ada, 7 parselde yer alan tescilli Vize Oya Yenice Evi” nin yola cephe veren güney (ön) avlu duvarının batı kanadında yer alan dikdörtgen plan şemasına sahip olan çeşme tek yüzlü bir duvar çeşmesidir. Uzun zamandır kullanılmayan çeşmenin sonradan yapıldığı düşünülen betonarme çerçeveliğinin bir bölümü tahrip olmuştur. Kitabenin alt kısmında musluk deliği olduğu düşünülen kalıntılar mevcut olup, günümüze sağlam gelebilen tek bölümü kitabelik kısmıdır. Çeşmenin mevcut kitabesi 0,61x0,72 m ölçülerinde olup üst kısmında iki yanında stilize yaprak motifi bulunan silmelerle oluşturulmuş madalyon içine alınmış “Maşallah” ifadesi yer almaktadır. Kitabenin alt kısmında ise; silmeler arasında üç satırlık “Sahibetül hayrat ve I’hasenat ve rağibül cenneti ve’d-deracat Tahir Ağanın kerimesi Esma Hanımın hayratı sene 1254” yazmaktadır. Talit hatla yazılmış olan mevcut kitabeye göre çeşme H. 1254 ( M. 1838-1839) yılına tarihlendirilmektedir.


Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Çeşme
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor.
Önerilen Kullanım Çeşme
Sahibi Oya Yenici
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Dikdörtgen plan şemasına sahip betonarme çerçeveliği sonradan yenilenmiştir.
Gözlemler Sonradan yapıldığı düşünülen dikdörtgen betonarme çerçeveliğinin bir bölümü tahrip olmuştur. Kitabenin alt kısmında musluk deliği olduğu düşünülen kalıntılar mevcut olup, günümüze sağlam gelebilen tek bölümü kitabelik kısmıdır.


Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı 1
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03/09/2018-5316
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Nevin ÖZDEMİR / Sanat Tarihçi
İlknur YAZ / Müze Araştırmacısı
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.