Yükleniyor...

152 Ada, 7 Parsel Eski Vali Konağı

Yayla Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-839
Genel Bilgiler
Yapı Adı 152 Ada, 7 Parsel Eski Vali Konağı
Envanter No 39-01-839
Yapı Türü
Yapım Tarihi 19. yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Namzgah Caddesi'nde yer alan Eski Vali Konağı, kagir bir yapı olup Rum zenginlerinden kalma bir konaktır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi
Belde
Mevki Namazgah
Sokak Namazgah Caddesi
Ada 152
Pafta 33
Parsel 7
Yüzölçümü 951
Nitelik Bahçeli Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 2
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yöresel sivil mimarlık örneği yapı orta sofalı plan şeması özelliği taşımakta olup; bodrum üzeri iki kattan oluşan, yapının tüm katları aynı plan şemasındadır. Bodrum kat dış duvarları taş, üst kat taşıyıcı duvarları tuğla örgülüdür. Bölücü duvarları ahşap karkas duvar üzeri bağdadi sıvadır. Girişi Namazgah Caddesine bakan cephesinde merdivenle çıkılan girinti şeklindedir. Girişin üzerinde dört taş sütuna oturan bir balkon bulunmaktadır. Bu balkon üst katta da aynı aksta yine dört sütunla devam etmektedir. En üstte üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Cepheler sıvalıdır. Kat silmeleri ve köşe sütunlarıyla hareketlendirilmiştir. Pencereler zemin katta basık kemerli, birinci katta dikdörtgen ve üzerilerinde üçgen formlu çıkıntılar bulunmatkadır. Çatı önünde parapet duvarı vardır ve gizlidir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Okul
Önerilen Kullanım Okul
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Vali Konağı Olarak yapılmış bina 2008 yılında aslına uygun olarak onarılmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler Vali Konağı olarak yapılmış bina 2008 yılında aslına uygun olarak onarılmış, günümüzde anaokulu olarak kullanılmaktadır. Bakımlı ve iyi korunmuş durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor Var
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.