Yükleniyor...

Konut Ve Ahır

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1027
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Ahır
Envanter No 39-07-1027
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kocataş sokağının doğusunda bulunur. Taşınmaz parselin kuzeyinde zemin+1 katlı dikdörtgen planlı konut yapısı, batısına bitişik nizamda tek katlı ahır yapısı, batı ve güney cephesine doğru uzanan bahçe duvarı bulunmaktadır. Yapılar moloz taş duvar örgülüdür. Konut yapısı kırma çatılı, ahır ise beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Kocataş
Ada 102
Pafta
Parsel 10
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kocataş sokağının doğusunda bulunur. Taşınmaz parselinin kuzeyinde zemin+1 katlı, dikdörtgen planlı konut yapısı, batısına bitişik nizamda tek katlı ahır yapısı, batı ve güney cephesine doğru uzanan bahçe duvarı bulunmaktadır. Yapılar moloz taş duvar örgülü olup, konut yapısının bahçe-giriş cephesi sıvalı ve boyalı, arka cephesi ise sağırdır. Konut yapısı kırma çatılı, ahır ise beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı parseline batı cepheden açılan bahçe kapısı ile girilmektedir. Bahçe girişinin üzerinde sıkça karşılaşılan kavisli-kemerli üst yapısının onarımlarda iptal edildiği görülmüştür. Bahçe kapısının kuzeyinde müştemilat olarak kullanılan tek yönlü eğimli çatılı dokuya uyumlu mimari eklenti bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut Ve Ahır
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Bahçe giriş cephesi sıvalı ve boyalı, arka cephesi sağırdır.
Gözlemler Bahçe girişinin üzerinde sıkça karşılaşılan kavisli-kemerli üst yapısının onarımlarda iptal edildiği görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.