Yükleniyor...

Konut

, Merkez
ENV. NO: 39-07-1051
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1051
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Mezarlık Sokağının batısından yer almaktadır. Taşınmaz parselinde yer alan konut yapının sokak ile bağlantısı olup, yapı yarı bodrum+1yüksek giriş katlı, moloz taş örgülü, kırma çatılı ve alaturka örtülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Mezarlık Sokak
Ada 168
Pafta
Parsel 56
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Yarı bodrum+yüksek giriş kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Mezarlık Sokağının batısında yer almaktadır. Taşınmaz parselinde yer alan konut yapısının sokak ile bağlantısı olup, yapı bodrum+yüksek giriş katı moloz taş örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Kullanılmayan yapı harap vaziyettedir. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Terk edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.