Yükleniyor...

Kırklareli İstasyon Binası

İstasyon Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-799
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kırklareli İstasyon Binası
Envanter No 39-01-799
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Döneminin özelliklerini yansıtan, dikdörtgen planlı, uzun kenarı demiryolu hattına paralel olarak inşa edilen yapı, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy İstasyon Mahallesi
Belde
Mevki İstasyon
Sokak Waldorf Caddesi
Ada 699 (684)
Pafta 21L-III-a
Parsel 4
Yüzölçümü 28230
Nitelik Devlet Demiryolları Arsası
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 3
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Gar simetrik bir planlama anlayışıyla inşa edilmiştir. Giriş holü dışarıya doğru taşırılarak ana
kütleden ayrılmış böylece cepheye hareket kazandırılırken giriş holünün yolcular tarafından
daha rahat algılanması da sağlanmıştır. Yapı ana kütlesinin üzeri beşik çatı ile örtülmüş,
çatının dar kenarları tepe mahyasına yakın bir hizada kırılarak yarım kırma çatı düzeni
oluşturulmuştur. Ana kütlenin üzerini örten bu çatıya dik bir şekilde saplanan giriş holünün
beşik çatısı ile yarım kırma–haçvari çatı şekli elde edilmiştir. Bu çatı şekliyle giriş holü daha
fazla belirginleştirilmiştir. Giriş holünün üst kısmındaki üçgen alınlıklar ve saçak silmeleri,
pencerelerin ve kapıların etrafındaki silmeler, balkon kapılarının ve yan cephelerdeki dar
pencerelerin üst kısımları hizasındaki yatay kornişler ile Neo-klasik üslup vurgulanmıştır.
Zemin kattaki pencere ve kapı açıklıkları ile I. kat balkon kapılarının tepe noktalarında işlenen
kilit taşı görünümlü bezemeler ile bu açıklıklara basık kemer etkisi verilmek istenmiştir.
Taşıyıcısı ahşap olan çatı, asma–oturtma sistemlerin birlikte kullanıldığı makaslara
taşıtılmaktadır. Çatı arasının havalandırılması ve aydınlatılması için her iki yan cephede birer
pencere açılmıştır. Bina tuğla malzemeden kâgir yığma olarak inşa edilmiş, bodrum kat tavan
döşemesi volta döşeme olarak, zemin ve birinci kat tavan döşemeleri de ahşap kirişlerle
oluşturulmuştur. Yapının bölücü duvarları da ahşap konstrüksiyon ile inşa edilmiş, ahşap
eleman kullanılan duvar ve tavan kısımlarında bağdadi sıva uygulanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım İstasyon Binası
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım İstasyon Binası
Sahibi T.C.Devlet Demir Yolları
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş T.C.Devlet Demir Yolları
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde kullanılmayan yapı bakımsız bir haldedir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20.04.1990-646
Yayın Dizini Yıldız, A., (2013). Kırklareli – Babaeski Gar Binalarının Mimari ve
Yapısal Analizi.

Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.