Yükleniyor...

Tatarköy Mezarlığı

Tatarköy, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1006
Genel Bilgiler
Yapı Adı Tatarköy Mezarlığı
Envanter No 39-05-1006
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Tatarköy Mezarlığında üçer adet ayak ve fesli baş mezar taşı ve birer adet süslemeli kadın baş taşı ile ayak taşı tespiti yapılmış olup, mezarlık Hamitabat Termik santralinin doğusu ile Tatarköyün güney batısında bulduğu, mezarlık alanının güney-doğu ve kuzeyinde aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık dokusunun mezarlık alanının ortasında kalmaktadır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Tatarköy
Belde
Mevki Köy Arkası
Sokak
Ada
Pafta 13
Parsel 209
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Tatarköy Mezarlığında üçer adet ayak ve fesli baş mezar taşı ve birer adet süslemeli kadın baş taşı ile ayak taşı tespiti yapılmış olup, mezarlık Hamitabat Termik santralinin doğusu ile Tatarköyün güney batısında bulduğu, mezarlık alanının güney-doğu ve kuzeyinde aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık dokusunun mezarlık alanının ortasında kalmaktadır.Tatarköy Mezarlığında üçer adet ayak ve fesli baş mezar taşı ve birer adet süslemeli kadın baş taşı ile ayak taşı tespiti yapılmış olup,söz konusu mezar taşları ;
-H.1320 tarihli fesli baş ve ayak mezar taşı,
-H.1333 tarihli süslemeli kadın baş taşı
-H.1334 tarihli fesli baş mezar taşı
-H.1336 tarihli fesli baş ve ayak mezar taşı
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Tatarköy Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Mezarlığın yoğun otsu, dikensi ve ağaçsı bitkilerle kaplı olduğu görülmüştür. Alanda tespiti yapılan mezar taşlarından başka dikensi bitkiler yüzünden girilemeyen alanda taşların olabileceği düşünülmektedir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 22.05.2019-5998
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Mehtap Gören Şehir Plancı
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.