Yükleniyor...

Sveti Nikolas (bulgar) Kilisesi

Hatice Hatun Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1013
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sveti Nikolas (bulgar) Kilisesi
Envanter No 39-01-1013
Yapı Türü Kilise
Yapım Tarihi Hicri: 06.05.1325
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Osmanlı arşivinde yer alan vaziyet planı, yapısal ve çevresel özelliklerine göre; doğu-batı yönlü T planlı üç nefli ana mekanı ve narteks (giriş) bölümünden oluşmaktadır. Kuzey cephede yer alan giriş mekanı cepheden dışarı taşkın olarak belirgin kılınmıştır. Yapı kırma çatı ile örtülüdür. Doğu cephesinde bulunan apsis te dışa taşırılarak belirgin kılınmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hatice Hatun Mahallesi
Belde
Mevki Koca Kasaplar
Sokak Hidayet-paşa Çeşme Yan Sokakları
Ada 193
Pafta
Parsel 54-55-56-57-58 ve 78 (eski 1)
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin + galeri katı
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Osmanlı arşivinde yer alan vaziyet planı, yapı ve cephesel özelliklerine göre, doğu-batı yönlü T planlı, x üç nefli ana mekanı ve narteks (giriş) bölümünden oluşmaktadır. Kuzey cephede bulunan narteks (giriş) kısmı ana mekandan dışa taşkın olarak belirgin kılınmıştır. Yapı kırma çatı ile örtülüdür. Giriş cephesinin zemin kat orta ekseninde çift kanatlı dikdörtgen kapı, yanlarda ikişer adet pencere; ikinci katta ise giriş kapısı üzerinde bir adet ve iki yanında üçer olmak üzere 7 adet pencereye sahiptir. Kat ayrımında, yapı köşelerinde ve girişin iki yanında çatı saçağına kadar uzanan silme bordür hatları bulunur. Doğu cephede bulunan apsis te dışa taşırılarak belirgin kılınmıştır. Narteks kısmının orta ekseninde yer alan oval planlı girişler ile ana mekana geçilmekte olup girişin iki yanı, ikişerli odalara ayrılmıştır. Narteks kısmının kuzey cephede üst kat pencerelerinin olması giriş üzerinde galeri katı olduğunu işaret etmektedir. İç mekanda bema önünde narteks kısmı bulunur. Ana mekan altışar sütun ya da kolonla üç nefe ayrılmıştır. Ana mekan yan cephelerde uzunlamasına dikdörtgen büyük dörder pencereye sahip olup pencereler sövelidir. Dışa taşkın narteks bölümünün yan cephelerden dışa açılan birer kapısının olduğu görülmektedir. Doğu cephede ise zemin ve üst kotta ikişer adet penceresi bulunmaktadır. 193 ada eski 1 parselin kadastral sınırlarının kilise, bahçe, depo ve müştemilatın yerleşim alanı olduğu, yerinde yapılan incelemede kilisenin Eski Hastane Caddesi ile Hidayet Sokağın kesişiminde doğu, kuzey ve güney kısımlarının büyük oranda yıkıldığı, güneybatı ve batı duvarlarının bir kısmının günümüze ulaştığı, yapının kesme taş malzemeden inşa edildiği ve batı cephesinde yapılaşmaların yer aldığı görülmüştür. Yapının çatı saçağı da silmelidir. Taşınmazın tamamen yıkılan doğu cephesi ile büyük oranda yıkılan kuzey ve güney cepheleri boş arsa konumundadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 24.07.2019 tarih ve 6150 sayılı karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.