Yükleniyor...

Kesmekayalar Su Kemeri Kalıntısı

Okçular Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-227
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kesmekayalar Su Kemeri Kalıntısı
Envanter No 39-08-227
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Köyün 550 m kuzeyinde ormanlık alanda su kemerine ait temel kalıntısı bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Okçular Köyü
Belde
Mevki Köprüdere Seri
Sokak
Ada 104
Pafta
Parsel 71
Yüzölçümü 1938375
Nitelik Köprüdere Serisi Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Su kemeri kalıntısı kesme taş ve kireç harcı örgülüdür. Eni yaklaşık 4 metredir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.