Yükleniyor...

Keltepeler A Tümülüsü

Evrenli Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-221
Genel Bilgiler
Yapı Adı Keltepeler A Tümülüsü
Envanter No 39-08-221
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrenli Köyü
Belde
Mevki Keltepe Mevki
Sokak
Ada 110
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 1,5 km batısında bulunan tümülüs 10-12 m yüksekliğinde, 45-50 m çapındadır. Ağaçlık bir mera alanında bulunmaktadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimlerince kontrolünün yapılması.
Gözlemler Üzerinde ağaçlar bulunan tümülüsün güney eteğinden merkeze doğru tünel şeklinde ve tepesinde yine merkeze doğru kuyu şeklinde kaçak kazılar yapılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 6 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.