Yükleniyor...

Konut Ve Müştemilatı

Gündoğdu Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1079
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Müştemilatı
Envanter No 39-01-1079
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı taşınmaz parselin kuzey doğusunda yer alan konut ile batısında yer alan müştemilattan oluşmaktadır. Yapı parselinde moloz taş örgülü bahçe kapısından girilmektedir. Sokağa cepheli doğuda yer alan yapı sokak cephesinden arazi eğiminden tek katlı görünümlü ancak iki katlıdır. Sokak cephesinde yer alan yapı L planlı kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Gündoğdu Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak Bağlaryolu Sokak
Ada
Pafta 35
Parsel 8775
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Tağ+tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Var
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parselin kuzeydoğusunda yer alan konut ile batısında yer alan müştemilattan oluşmaktadır. Yapı parseline moloz taş örgülü bahçe kapısından girilmektedir. Sokağa cepheli doğuda yer alan yapı sokak cephesinden arazi eğiminden tek katlı görünümlü ancak iki katlıdır. Sokak cephesinde yer alan yapı ters L planlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Ahşap hatıllı tuğla duvar örgülü ve sıvalı olup, pencereleri giyotin tipli, açıklık düzeni asimetriktir. Bazı pencereleri kapatılmıştır. Müştemilat yapısı ise tek katlı, yığma moloz taş ve ahşap hatıllı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının içine girilememiş olup, yapı Cumhuriyet (2.çeyrek) dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Bazı pencereleri kapatılmıştır.
Gözlemler Yapı sokak cephesinden arazi eğiminden tek katlı görünümlüdür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.