Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 728 Ada 41 Parselde Konut

Yayla Mahallesi, Yapraklı, Merkez
ENV. NO: 39-01-769
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 728 Ada 41 Parselde Konut
Envanter No 39-01-769
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan bodrumlu, zemin kat dahil iki katlı, birbirine bitişik ve içeriden bağlantılı iki yapıdan oluşmakta. Çatı üçgen alınlıklı ve alaturka kiremit kaplı.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi, Yapraklı
Belde
Mevki Küçük Yayla
Sokak Laleli Sokak
Ada 728
Pafta 35
Parsel 41
Yüzölçümü 494
Nitelik Ahşap Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Taş + Tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Tescilli İlim Yayma Cemiyeti binasına bitişik, bodrum hariç iki katlı, birbirine bitişik ikiz yapıdan oluşmakta. Yapının çatısı üçgen alınlıklı, çatısı alaturka kiremit kaplı olarak yapılmış. İmar paftasında üzerindeki yapı tescilli yapı olarak işaretlenmesine rağmen ayrı ada , parsel belirtilerek tescil kararı çıkartılmamış ve tapunun beyanlar hanesine tescil şerhi düşülmemiş. Yapının güneydoğu cephesinde dışarı çıkıntı yapan cumbalı küçük bir bölüm dışarıdan orijinal ahşap kaplama özelliği göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde kullanılmayan yapının büyük bir bölümü yıkılmış olup, bodrum kat duvarları ile ön cephesinin bir bölümü ayaktadır. Ön cephe duvarı yıkılma tehlikesi içerisinde olup, çevresine tehlike arz etmektedir. Yapı bakımsız ve harap bir durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 12.11.1998-4992
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.