Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1047
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1047
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Çeşmeler ve Yeni Okul Sokak kesişiminde yer almaktadır. Konut yapısı doğu-batı yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya kiremit örtülüdür. Yapı duvar kalınlığından taş örgülü olduğu, duvar örgüsü üzerinin sıvalı ve boyalı olduğu anlaşılmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Çeşmeler Ve Yeni Okul Sokak Kesişimi
Ada 161
Pafta
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Çeşmeler ve Yeni Okul Sokak kesişiminde yer almaktadır. Konut yapısı doğu-batı yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya kiremit örtülüdür. Yapı duvar kalınlığından taş örgülü olduğu, duvar örgüsü üzerinin sıvalı ve boyalı olduğu anlaşılmaktadır. Yakın zamanda onarım gören yapının üst örtüsü, pencereleri yenilenmiştir. Çeşmeler Sokağa bakan kısa cephe köşeleri pahalıdır. Güneybatı cephesinde iki kapısı bulunur. Pencere düzeni asimetriktir. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yakın zamanda onarım gören yapının üst örtüsü, pencereleri yenilenmiştir.
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.