Yükleniyor...

Kayabeyli Mezarlığı

Kayabeyli, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1055
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kayabeyli Mezarlığı
Envanter No 39-05-1055
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı-erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kayabeyli Köyü Mezarlığında toprak üzerinde toplanmış, toprağa dikili ve etrafa saçılmış olmak üzere 11 adet mezar taşı tespit edilmiş olup, mezar taşları sarıklı, fesli, hotoz ve yuvarlak tepekli başlık olup, Bektaşi ve Mevlevi tahrikat mensuplarına ait mezar taşları da bulunur. Eski mezarlık alanının ortasından Kayabeyli-Alacaoğlu Köylerinin bağlantı yolu geçirilmiş olup, mezarlık iki parçaya bölünmüştür.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Kayabeyli
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 2-5
Parsel 1213-1214
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Kayabeyli Köyü Mezarlığında toprak üzerinde toplanmış, toprağa dikili ve etrafa saçılmış olmak üzere 11 adet mezar taşı tespiti yapılmış olup, söz konusu mezar taşları;
-H.1207 tarihli sarıklı baş taşı
-H.12xx tarihli yuvarlak tepelikli kadın baş ve ayak başları
-H.1269 tarihli hotozlu kadın baş taşı
-H.1310 tarihli fesli baş taşı
-H.1324 tarihli yuvarlak tepelikli kadın baş ve ayak taşları
-H.1344 tarihli yuvarlak tepelikli kadın baş ve ayak taşları
-H.1359 tarihli başlığı tahrip olmuş Bektaşi tahrikat mensubu baş taşı
-H.1362 tarihli Mevlevi başlıklı baş taşı
-H.1370 tarihli Mevlevi başlıklı ayak ve baş taşları
-Kitabe kısmı toprağa göm
lü sarıklı baş taşı,
-Kitabe kısmı toprağa gömülü hotoz başlıklı kadın baş taşı ve ayak taşı
Kayabeyli güneybatısında köyiçine yaklaşık 200 m. mesafede Kayabeyli Mezarlığının yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık alanının ortasından Kayabeyli-Alacaoğlu Köylerinin bağlantı yolunun geçirildiği ve bu sebeple tarihi mezarlığın ciddi anlamda tahrip olduğu, yolun güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere mezarlığın iki parçaya ayrıldığı, güneyde yer alan mezarlığın tarihi mezar taşlarının daha belirgin olduğu, mezarlığın güney kısmın batısının ise yoğun otsu ve ağaçsı bitki örtüsü ile kaplandığı görülmüştür. Mezar taşlarının bir kısmının tek parça, bir kısmının ise kırık olduğu, bazılarının ise toprağa gömülü olduğu görülmüştür. Mezarlığın kuzey kısmının yeni definlerde daha yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Yok
İç Yapı İyi
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Kayabeyli Köy Tüzel Kişiliği-Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Kayabeyş, güneybatısında köyiçine yaklaşık 200 m. mesafede Kayabeyli Mezarlığının yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık alanının ortasında Kayabeyli-Alacaoğlu Köylerinin bağlantı yolunun geçirildiği, ve bu sebeple tarih mezarlığın ciddi anlamda hahrip olduğu, yolun güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere mezarlığın iki parçaya ayrıldığı, güney yer alan mezarlığın tarihi mezar taşlarının daha belirgin olduğu, mezarlığın güney kısmının batısının ise yoğun otsu ve ağaçsı bitki örtüsü ile kaplandığı görülmüştür. Mezar taşlarının bir kısmının tek parça, bir kısmının ise kırık olduğu, bazılarının ise toprağa gömülü olduğu görülmüştür. Mezarlığın kuzey kısmının yeni definlerde daha yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03.09.2019 tarih ve 6202 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.