Yükleniyor...

Örtülü Çeşme

M.akif Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-975
Genel Bilgiler
Yapı Adı Örtülü Çeşme
Envanter No 39-08-975
Yapı Türü Çeşme
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Çeşme dikdörtgen planlı, aynalık niş üzeri sivri kemerlidir.Çeşme nişi altındaki kurna ve sekisi ile kuzey ve batı yönde hayvanlar için uzun yalak kısmı bulunur. Çeşmenin arkası ve hazne kısmı bina gibi örülmüştür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy M.akif Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 237
Pafta
Parsel 8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım M.Akif Mahallesi, Örtülü Çeşme Mevki'nde yer alan çeşmenin kesisn inşa tarihi belirlenememiştir.Çeşme dikdörtgen planlı, aynalık niş üzeri sivri kemerlidir. Çeşme nişi altındaki kurna ve sekisi ile kuzey ve batı yönde hayvanlar için uzun yalak kısmı bulunur.Çeşmenin arka ve hazne kısmı taş örgülü olup sıvanmış ve boyanmıştır.arkası ve hazne kısmı bina gibi örülmüştür. Çeşmenin tadilat görmeden önce doğu (arkası) kuzey ve batı cephesine doğru uzanan betonarme bir duvar ile çevrildiği, üzerinin beton dam ile kapatıldığı, damın iki adet beton direk ile desteklendiği, çeşmenin orijinal ön yüzünün açık bir şekilde malzeme yapısının izlenebildiği görülmektedir.Taşınmaz mimari tasarımı, malzeme yapısı ve cephe düzeni ile Osmanlı dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Çeşme
Bugünkü Kullanım Çeşme
Önerilen Kullanım Çeşme
Sahibi Vize Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Çeşmede mahalle muhtarının girişimiyle taşınmaz üzerinde esaslı bir tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldığı , çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı görülmüştür. Yapılan onarım kapsamında çeşmenin sıvandığı ve boyandığı, düz damının kırma beşik çatı ile kapatıldığı, ahşap saçak eklendiği, çatının ise marsilya kiremit ile örtüldüğü gözlemlenmiştir. Tadilat çalışması kapsamında yol ile arasında kot farkı bulunan çeşmenin güneyinde yer alan merdivenlerin ıslah çalışması ile beton direklerin boyama çalışmalarının devam ettiği görülmüştür.
Gözlemler Çeşme ve yalak kısmı taş örgülü olup sıvanmış ve boyanmıştır. Çeşmenin tadilat görmeden önce doğu (arkası) kuzey ve batı cephesine doğru uzanan betonarme bir duvar ile çevrildiği, üzerinin beton dam ile kapatıldığı, damın iki adet beton direk ile desteklendiği, çeşmenin orijinal ön yüzünün açık bir şekilde malzeme yapısının izlenebildiği görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03/09/2018-5319
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.