Yükleniyor...

Karaabalar Petre Tepesi Tümülüsü

Karaabalar Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-062
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karaabalar Petre Tepesi Tümülüsü
Envanter No 39-04-062
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Karaabalar Köyü
Belde
Mevki Petre Tepesi Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Define kazıları sonucu tahrip edilmesi.
Şimdiki Durumu Köyün 1,5 km güneybatısında bulunan tümülüs 2-2,5 m yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. Mera alanı olarak kullanılmaktadır
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mera alanında bulunan tümülüsün tepesinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çukurda üç taraftan yassı blok taşlar ile oluşturulmuş mezar görülmektedir. Mezar odası boşaltılarak yağmalanmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.