Yükleniyor...

Kıyıköy 222 Ada 5 Parselde Konut

Kıyıköy Beldesi, Vize
ENV. NO: 39-08-952
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıköy 222 Ada 5 Parselde Konut
Envanter No 39-08-952
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, 222 ada 5 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kıyıköy Beldesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 222
Pafta
Parsel 5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parsele kareye yakın planda oturmaktadır. Yapı zemin+1 kat olarak inşa edilmiş olup, ahşap karkas ve yığma tuğla tekniği ile yapılmıştır. Üst örtüsü kırma çatı ve alaturka kiremit kullanılarak yapılmıştır. Taşınmazın bağdadi kısımları kötü hava koşullarından olumsuz etkilenerek yıpranmış olup, taşıyıcı özelliğini kaybetmiş durumdadır. Yapının zemin katının bir kısmının beden duvarında güçlendirme amaçlı yapıldığı düşünülen günümüz tuğla malzemesi kullanılmıştır. Pencere ve kapı açıklıklarında kullanılan ahşap taşıyıcılar çürümüş durumdadır. Taşınmazın üst katında çökmeler meydana gelmiştir. Yapının ahşap karkasları su çekmiş olduğundan taşıyı özelliğini kaybederek statiğinin bozulmasına sebep olmuştur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 30/10/2017-4533 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.