Yükleniyor...

Kaynarca 122 Ada 7 Parselde Konut

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-955
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 122 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No 39-07-955
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kareye yakın dikdörtgen planlı,zemin+1 katlı, tuğla-ahşap örgülüdür. Duvar örgüsünün üzeri sıvalı ve boyalıdır. 1. katına bahçe cephesinden merdivenli, sahınlıklı ve tek ahşap kolonla desteklenen giriş ile sağlanmaktadır. Yapının iç mekanında ahşap tavan ve döşemeler ile ahşap gömme dolap, yüklük, niş ve silmeler bulunmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 122
Pafta
Parsel 7
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme Tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kareye yakın dikdörtgen planlı,zemin+1 katlı, tuğla-ahşap örgülüdür. Duvar örgüsünün üzeri sıvalı ve boyalıdır. 1. katına bahçe cephesinden merdivenli, sahınlıklı ve tek ahşap kolonla desteklenen giriş ile sağlanmaktadır. Yapı kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Sahınlıklı giriş çift kanatlı ahşap kapılıdır. Giriş sahınlığında ve çatı saçağı altında ahşap kemerlidir. Sahınlık kısmının sol tarafında 3, sağ tarafında 2 adet pencere bulunur. Yapının sokak (güney) cephesinde 4 adet pencere bulunur. Pencereler uzunlamasına dikdörtgen formludur. Kuzey bahçe cephesinde zemin kat seviyesinde muhdes eklentiler mevcuttur. Yapının iç mekanında ahşap tavan ve döşemeler ile ahşap gömme dolap, yüklük, niş ve silmeler bulunmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Arka (bahçe) cephesinde muhdes eklentiler vardır.
Gözlemler Doğu cephesinden yapılaşmaya bitişik konumda olan yapının bahçesine güneybatı cephesindeki moloz taş örgülü bahçe duvarı kapısından girilmektedir. Kuzey bahçe cephesinde zemin kat seviyesinde muhdes eklentiler vardır.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.