Yükleniyor...

Hamzabey Ceylan Tümülüsü

Hamzabey Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-670
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hamzabey Ceylan Tümülüsü
Envanter No 39-05-670
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Hamzabey Köyü
Belde
Mevki Kuruca Dere
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 112
Yüzölçümü 14500
Nitelik Mezarlık
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,4 km güneybatısında tarla içerisinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tümülüsün çevresinin sürülerek tahrip edilmesinin engellenmesi.
Gözlemler Tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde kuyu şeklinde, güney tarafında da yaklaşık 1 m derinliğinde, batı eteğinde ise iş makinesi ile açılmış kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Kaçak kazılar sonucu tümülüsün formu tamamen bozulmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.