Yükleniyor...

Hacızekeriya Mahallesi 162 Ada 26 Parselde Konut

Hacızekeriya Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-945
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hacızekeriya Mahallesi 162 Ada 26 Parselde Konut
Envanter No 39-01-945
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 162 ada 26 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 162
Pafta
Parsel 26
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmazın parselde kareye yakın planda oturduğu görülmüştür. Yapının inşasında ahşap karkas, yığma tuğla kullanılarak zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın üst kat yola bakan cephesi kapalı çıkma olarak inşa edilmiş olup, zemin kat ile üst kat arasında kapalı çıkmanın oluşturduğu alan ahşap eliböğründeler ile desteklenmiştir. Taşınmazın alt kat dış cephesi toprak harç ile sıvanmış olup, üst katı ahşap kaplıdır.Beşik çatı ile örtülmüş olan taşınmazın çatı saçağının altında sıralı üçgenler şeklinde bir friz kuşağının olduğu görülmüştür. Taşınmazın yola bakan cephesinde iki adet dikdörtgen formlu pencere yer alırken, bahçe tarafına bakan kısımda üç adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Pencerelerin etrafı ahşap söveli olup, pencerelerin en üst kısmında yer alan yuvarlak kemer şeklinde ahşap kakmaların varlığı cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Taşınmazın üst örtüsü oldukça yıpranmış olup, alaturka kiremit ile örtülü olan çatının taşıyıcılarında ve üst örtü elemanı olarak kullanılan alaturka kiremitlerin bir kısmının kırılmış olduğu görülmüştür. Taşınmazın bacası yapının dışından çatı yüksekliğini geçecek şekilde ateş tuğlasından örülmüş olup, taşınmazın dış beden duvarına yerleştirilmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.