Yükleniyor...

Evrenli Keltepe Su Kanalı Kalıntısı

Evrenli Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-222
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evrenli Keltepe Su Kanalı Kalıntısı
Envanter No 39-08-222
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Köyün 1,6 km batısında mera alanında eski su yolu kalıntıları bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrenli Köyü
Belde
Mevki Keltepe Mevki
Sokak
Ada 110
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Su kanalı, yüzeyden 50 cm aşağıda moloz taş ve kireç harcı ile tonoz şeklinde örülmüştür. Kanal yaklaşık 80 cm eninde 120 cm yüksekliğinde içi kireçli harç ile sıvalıdır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin çokluğu nedeniyle bölge güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Su kanalının bir kısmı toprak aşınması sonucu bir kısmı da defineci kazıları sonucu açığa çıkmış ve tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.