Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 128 Ada 95-96 Parselde Konut

Yayla Mahallesi, Tellakzade, Merkez
ENV. NO: 39-01-781
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 128 Ada 95-96 Parselde Konut
Envanter No 39-01-781
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde, Laleli Sokak ile Küçükyayla Çıkmazının kesiştiği noktada bulunan konut yapısı kagir olarak inşa edilmiş olup, bodrum ve iki kattan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi, Tellakzade
Belde
Mevki Küçük Yayla
Sokak Laleli Sokak
Ada 128
Pafta 28
Parsel 95-96
Yüzölçümü 344
Nitelik Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+b
Malzeme Taş + Tuğla + Ahşap
Yapım Tekniği Kagir + Ahşap Karkas
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı zemin kat, birinci kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Laleli Sokağa bakan güneybatı yönündeki ön cephesinin orta bölümünde basamaklarla çıkılarak ulaşılan girişi bulunmaktadır. Girişin üzerinde camekanla kapatılmış bir balkon yer alır. Zemin kat ve üst katı ahşap kaplı olan yapının bodrum kat cepheleri sıvalıdır. Çatısı beşik çatı olup, alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Kırklareli Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kırklareli Belediyesi
Yapılan Onarımlar Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler Günümüzde kullanılan yapı bakımsız bir durumda olup, çatısında bozulmalar, cephe kaplamalarında çürümeler ve sıvalarında dökülmeler görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var 05/06/2014 Tarih Ve 1773 Sayılı Karar
Rapor
Restorasyon Var 05/06/2014 Tarih Ve 1773 Sayılı Karar
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 05/06/2014 tarih ve 1773 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.