Yükleniyor...

Kırklareli Türk Ocağı Binası

Yayla Mahallesi,camikebir, Merkez
ENV. NO: 39-01-759
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kırklareli Türk Ocağı Binası
Envanter No 39-01-759
Yapı Türü Dernek Binası
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Türk Ocağı Binası Ulu Önder Atatürk’ün 20-21 Aralık 1930 tarihlerinde İlimizi ziyaretleri sırasında Kırklareli halkına kültür ve uygarlık hakkındaki görüşlerini açıklaması bakımından tarihi ve istisnai bir değere sahiptir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi,camikebir
Belde
Mevki
Sokak Yayla Caddesi
Ada 87
Pafta 20
Parsel 41
Yüzölçümü 375
Nitelik Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2+bodrum
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Türk Ocakları, 1912 yılında İstanbul’da bir kültür derneği olarak kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde Türkiye’de millî devletin oluşumuna katkıda bulunmuş milliyetçi örgüttür. Kırklareli Türk Ocağı Binası Yayla Mahallesinde bulunmaktadır. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan üç katlı yığma bir binadır. Ana girişi Yayla Caddesine bakan kuzeydoğu cephesindendir. Güneybatı cephesinde arka avlusundan iki girişi daha bulunur. Ana giriş ön cephede merdivenle çıkılan bir girinti şeklindedir. Girişin üzerinde çelik konstrüksiyonlu bir balkon bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı binanın güneybatı cephesinde yarım daire formunda bir bölüm bulunmaktadır. Geniş bir arka avlusu olan binaya avludan iki giriş ve bodrum katına giriş bulunmaktadır. Binanın sıvalı olan cepheleri taş söve ve silmelerle harektendirilmiştir. Pencereler dikdörtgen fakat söveleri basık kemerlidir. Üst kat pencere sövelerinin üstüne üçgen alınlık benzeri süslemeler eklenmiştir. Düşeyde pencere ve kapı kenarlarında sütun benzeri ve yatayda kat aralarında profilli silmeler bulunur. Çatısı gizlidir. Çatı parapet duvarı iki sıra silme ile süslüdür. Çatı örtüsü alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Türk Ocağı Binası
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Bina 2013 yılında Avrupa Birliği'nin IPA Sınırötesi Programı tarafından finanse edilerek aslına uygun olarak onarılmıştır.
Gözlemler Bina 2013 yılında Avrupa Birliği'nin IPA Sınırötesi Programı tarafından finanse edilerek aslına uygun olarak onarılmış, bakımlı ve iyi durumdadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20.04.1990-646 11.09.1991-949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.