Yükleniyor...

Eski Sinema Binası

Yapraklı Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-939
Genel Bilgiler
Yapı Adı Eski Sinema Binası
Envanter No 39-01-939
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı genel itibariyle tek katlı, yüksek cephe vurgulu,aydınlık iç mekana yönelik pencere tasarımlı, üçlü giriş düzenlemesi ve kırma çatılı yapısı ile Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri gösteren sivil mimarlık örneğidir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yapraklı Mahallesi
Belde
Mevki Namazgah
Sokak
Ada 258
Pafta
Parsel 11
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz uzunlamasına dikdörtgen planlı olup, iç mekan olarak ve gösterim amaçlı kullanılan salonun üzeri kırma çatı ve saç ile örtülüdür. Taşınmazın orijinal duvar örgüsü arka cepheden (Yahşi Bey Sokak) yığma moloz taş ve üç sıra tuğla örgü malzeme olarak izlenmektedir. Ön cephesinde üç tane dikdörtgen formlu ve tepe köşeleri ovalleştirilmiş giriş kapısı bulunur. Cephenin tepe noktası tek sıra silme ile düz dam görünümüne sahiptir. Arka sokak cephesinde de benzer uygulamanın olduğu, bu girişlerin sonradan kapatıldığı ve sıvandığı izlenmektedir. Arka cephenin çatıya kadar üçgen uzandığı görülmüştür.
Taşınmazın açık otopark cephesinde üstte enine dikdörtgen 6 adet kapatılmış pencere ile alt kısımda ise kapatılmış ve formu değiştirilmiş pencerelerinin olduğu görülmüştür. arka yan cephe ise yarıya kadar bitişik nizamda olup, üst sağ tarafta üç adet dikdörtgen, sol üstte iki adet, alt kısımda ise kare formlu 4 adet kapatılmış pencere olduğu tespit edilmiştir. Yapının genel itibariyle tek katlı, yüksek cephe vurgulu, aydınlık iç mekana yönelik pencere tasarımlı, üçlü giriş düzenlemesi ve kırma çatılı yapısı ile Erken Cumhuriyet yapısı özellikleri gösteren sivil mimarlık örneği olduğu anlaşılmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Sinema Binası
Bugünkü Kullanım Restoran-düğün Salonu
Önerilen Kullanım Tiyatro- Sinema Binası
Sahibi Kırklareli Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kırklareli Gençler Birliği Spor Kulübü Derneği
Yapılan Onarımlar Namazgah Caddesi'ne ve otoparka bakan cephesi sıvalı ve boyalı olup, pencereleri kapatılmıştır.
Gözlemler Taşınmaz iç mekan olarak salon-gösterim amaçlı kullanıldığından dolayı bozulmuştur. Orijinal pencereleri kapatılmış olup, orijinal duvar örgüsü arka cepheden (Yahşi Bey Sokak) yığma moloz taş ve üç sıra tuğla örgü malzeme olarak izlenmektedir. Arka sokak cephesinde de benzeri uygulamanın olduğu, bu girişlerin sonradan kapatılıp sıvandığı tespit edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 22/08/2017-4360 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.