Yükleniyor...

Kadı Emin Ali Çelebi Camii

Kocahıdır Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-822
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kadı Emin Ali Çelebi Camii
Envanter No 39-01-822
Yapı Türü Dini
Yapım Tarihi 1568-1569
Yaptıran Kadı Emin Ali Çelebi
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli Ahmet Mithat İlköğretim Okulu’nun yanında bulunan bu camiyi, Kırklareli’nde kadılık yapmış olan Emin Çelebi tarafından yapılmış olan cami kare planlı, kırma çatılıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Kocahıdır Mahallesi
Belde
Mevki Tırnova
Sokak Balkan Caddesi
Ada 94
Pafta 16
Parsel 20
Yüzölçümü 457,5
Nitelik Cami
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Cami kare planlı olup, kuzey yönüne sonradan basit bir son cemaat yeri eklenmiştir. Doğusunda ise sonradan yapılmış şadırvanı ile küçük bir avlusu bulunmaktadır. Cami iri moloz taştan yapılmış, duvar örgüsünde yer yer tuğlalar da kullanılmıştır. Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. İbadet mekanının doğu, batı ve güney cephelerinde iki kat halinde dörder penceresi vardır. Bu pencerelerden alt sıradakiler dikdörtgen, üst sıradakiler de yuvarlak kemerlidir. Üst sıra pencereler alttakilere göre daha küçüktür. Camiye sonradan eklenen moloz taştan son cemaat yerinden sade bir portal ile iç mekana girilmektedir. Portal profilli dikdörtgen bir çerçeve içerisindedir. Mihrap mermerden olup, dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslı bir niş şeklindedir. İki yanına da birer sütunçe yerleştirilmiştir. İbadet mekanının üzeri ahşap bir tavanla örtülüdür. Caminin batı duvarına minare eklenmiştir. Kare kaide üzerinde tek şerefeli, kesme taştan farisi gövdeli olarak yapılmıştır. Şerefe altı da mukarnaslarla süslenmiştir. Haziresinde Osmanlı Dönemi mezar taşları bulunmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Cami
Bugünkü Kullanım Cami
Önerilen Kullanım Cami
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Son cemaat mahali ve minaresi sonradan yapılmıştır.
Camii 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler Camii 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Temiz ve bakımlı durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991-949 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.