Yükleniyor...

Erenler Tavşanhisar Kaya Oyma Mezarları

Erenler Köyü, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-530
Genel Bilgiler
Yapı Adı Erenler Tavşanhisar Kaya Oyma Mezarları
Envanter No 39-07-530
Yapı Türü Mezar
Dönemi Roma ?
Genel Tanım Köy merkezinin 350 m kuzeybatısında Tavşanhisar Kalesi'nin güneydoğu yönünde bulunan meralık alanda doğal kaya zemine oyulmuş mezarlar bulunmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Erenler Köyü
Belde
Mevki Köy Kenarı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 579
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Mera olarak kullanılan alanda, doğal kaya zemine oyulmuş 20 m ara ile 5 adet mezar tespit edilmiştir. Dikdörtgen şeklinde yaklaşık 1 metreye 2 m ebatlarında oyulmuş mezarların 2 tanesi daha büyük, yaklaşık 2 metreye 2 m ebatlarındadır. Mezarlardan bir tanesi birbiri ile bağlantılı iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca alanda çok sayıda keramik kap parçası görülmüştür.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Alan korumasız olduğu için defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Mezarların tamamının üzeri açık durumda, içleri toprak ve moloz doludur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.