Yükleniyor...

Orhaniye Mahallesi 123 Ada 8 Parselde Konut

Orhaniye, Demirköy
ENV. NO: 39-03-925
Genel Bilgiler
Yapı Adı Orhaniye Mahallesi 123 Ada 8 Parselde Konut
Envanter No 39-03-925
Yapı Türü
Yapım Tarihi 19.yy sonu 20. yy başları
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım İlimiz, Demirköy İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 123 ada 9 parseldeki tescilli yapının koruma alanı içerisinde kalan 123 ada 8 parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapı bodrum üzeri tek katlıdır. Bodrum katı moloz taş örgülü olup, yer yer yapılan onarımlarla tuğla (Çingene tuğlası) malzemeden örgü duvarda görülmektedir.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Orhaniye
Belde -
Mevki -
Sokak -
Ada 123
Pafta -
Parsel 8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum üzeri tek katlı
Malzeme Taş+tuğla+ahşap
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım İlimiz, Demirköy İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 123 ada 9 parseldeki tescilli yapının koruma alanı içerisinde kalan 123 ada 8 parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapı bodrum üzeri tek katlıdır. Bodrum katı moloz taş örgülü olup, yer yer yapılan onarımlarla tuğla (Çingene tuğlası) malzemeden örgü duvarda görülmektedir. Yapının konut olarak kullanılan üst katının ise dört cephesi de ahşap karkas arası tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Söz konusu yapının giriş cephesinde ortada yer alan giriş kapısının iki yanında kare biçiminde üst bölümleri sabit, alt bölümü iki kanatlı, ahşap, iki adet penceresi ile arka cepheden görünen ve muhtemelen tuvalet veya banyo için yapılan kare biçiminde, ahşap küçük bir penceresi de mevcuttur. Söz konusu yapıya giriş sonradan yapılan betonarme beş basamaklı merdiven ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı yapının üst örtüsü kırma çatılı olup alaturka kiremitle kaplıdır. Anılan yapı kullanılmadığından zaman içerisinde yer yer tahrip olduğu görülmektedir. Bahsedilen yapının üzerinde yer alan ahşap malzemenin yer yer farklılığı zaman içerisinde onarım geçirdiğini göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs mülkiyetinde
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs mülkiyetinde
Yapılan Onarımlar Söz konusu yapı kullanılmadığından zaman içerisinde yer yer tahrip olduğu görülmektedir.Anılan yapının üzerinde yer alan ahşap malzemenin yer yer farklılığı zaman içerisinde onarım geçirdiğini göstermektedir.Ayrıca bahsedilen yapıya giriş sonradan yapılan betonarme beş basamaklı merdiven ile sağlanmaktadır.
Gözlemler Anılan yapı kullanılmadığından zaman içerisinde yer yer tahrip olduğu görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/03/2017-3940
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.