Yükleniyor...

Büyükkarıştıran Güney Su Terazisi

, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-663-03
Genel Bilgiler
Yapı Adı Büyükkarıştıran Güney Su Terazisi
Envanter No 39-05-663-03
Yapı Türü Su Yapısı
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Ms 3 - 4. Yy.
Genel Tanım İstanbul'a su taşıyan tarihi Bizans Su Yolu'nun parçası olduğu düşünülen su terazisi
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy
Belde Büyükkarıştıran Beldesi
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 778
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Su terazileri, su yollarının doğal eğimiyle kente doğru akan suyun dizginlenmesi, basıncının ve debisinin ayarlanarak kontrollü bir şekilde dağıtılması için yapılmış yapılardır. Moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş, yukarı doğru daralan kule şeklindedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Fena
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Su Terazisi
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Büyükkarıştıran Belediyesi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Beldenin güneydoğu tarafında yerleşim alanının hemen yanında, mera alanında bulunmaktadır. Kule taş kaplamaları büyük ölçüde tahrip olmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 04.04.1991/860
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.