Yükleniyor...

Demirköy (samakocuk) Fatih Dökümhanesi

Hamdibey Mahallesi, Demirköy
ENV. NO: 39-03-110
Genel Bilgiler
Yapı Adı Demirköy (samakocuk) Fatih Dökümhanesi
Envanter No 39-03-110
Yapı Türü
Yapım Tarihi 17.-19. yy.
Yaptıran Bilinmiyor
Yapan
Vakfiye Mevcut Değil
Kitabe Mevcut Değil
Mimari Çağı Osmanlı Dönemi
Genel Tanım Demirköy (Samakocuk) Osmanlı Demir Dökümhanesi ilçe merkezinin 4 km güneydoğusunda bulunan, yaklaşık 10 dönümlük bir alanda yer almaktadır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Hamdibey Mahallesi
Belde
Mevki Demirhane
Sokak
Ada 242
Pafta
Parsel 25
Yüzölçümü 9395,1
Nitelik Demirhane Yeri
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş Ve Ahşap
Yapım Tekniği Kargir + Ahşap Hatıl
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Osmanlı Dönemi Endüstri Arkeolojisi açısından Türkiye sınırları içerisinde günümüze ulaşmış en geniş arkeolojik buluntuların yer aldığı bir demir üretim merkezidir. Etrafı surlarla çevrili 9400 m²’lik bir yerleşmeden oluşmaktadır. Kale şeklinde inşa edilmiş olup, yamaç üzerinde iki farklı düzleme oturan yapılar topluluğudur. Yukarıda savunma-koruma amacıyla tahkim edilmiş, 110 cm kalınlığında taş bir sur duvarlarla çevrili yaşama-hizmet mekanlarının ve 10 m kadar aşağıda ise üretim donanımlarının ve depoların yer aldığı bir alandır. Dere boyunda kuzeybatı istikametindeki yüksekçe bir noktadan dökümhaneye su getirildiği, yerleşim alanı altında bulunan taş tonozlu su kanalından anlaşılmaktadır. Tesisin girişi üst kotta, kuzey yönünde uzun kenar üzerinde yer alan kapıdan sağlanmaktadır. Kapının iki yanında avluya açılan mekanların son dönemde işlevi değişmiş, müdahale görmüş olmakla birlikte, barınma ve küçük üretim amaçlı olduğu düşünülmektedir. Mescit de bu üst avluda yer almakta olup işlevi gereği kıbleye bakacak şekilde konumlanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Yok
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Dökümhane
Bugünkü Kullanım Osmanlı Endüstri Arkeolojisi Kazı Çalışmaları Devam Etmektedir
Önerilen Kullanım Açık Hava Endüstri Müzesi
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Üretim alanında bulunan ve tehlike arzeden kötü durumdaki istinat duvarı 2009 yılında yapılan çalışmalarda onarılmıştır. Dökümhane alanı içinde yer alan Mescit yapısının Geleneksel Demir Üretim Tekniklerinin aktarıldığı Endüstri Müzesi olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanarak kurul kararı alınmıştır.
Gözlemler 2003 yılından beri devam eden kazı çalışmalarında alanın büyük bir bölümünün kazısı tamamlanmış olup, kazı çalışmaları üretim alanın olduğu bölümde sürdürülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor Var
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20.10.2011-42
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.