Yükleniyor...

Kayyumoğlu Çeşmesi

Karacaibrahim Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-847
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kayyumoğlu Çeşmesi
Envanter No 39-01-847
Yapı Türü Çeşme
Yapım Tarihi 1772
Yaptıran Kayserili Hacı Hasan Ağa
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Çeşme, Karacaibrahim Mahallesi’nde 1772 yılında eski İstanbul yolu üzerinde Kayserili Hacı Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır (Altuntaş, 1995).
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki Kayyumoğlu
Sokak Kayyumoğlu Çeşme Sokak
Ada 19
Pafta 58
Parsel 1
Yüzölçümü 10
Nitelik Çeşme
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Çeşme, Karacaibrahim Mahallesi’nde 1772 yılında eski İstanbul yolu üzerinde Kayserili Hacı Hasan
Ağa tarafından yaptırılmıştır (Altuntaş, 1995). Dikdörtgen plan şemasına sahip bir köşe çeşmesi olarak inşa edilen çeşmenin tek yüzündeki yuvarlak kemerli bir niş içerisine yerleştirilen musluktan su sağlanmaktadır. Bu niş içerisinde kemerin tepe noktasına yakın bir seviyede çeşmenin inşa kitabesi, kemerin iki yanına birer kabara ve üst kısmına tamir kitabesi yerleştirilmiştir. Su haznesinin üzeri tonozla örtülü olan çeşmenin ön cephesinde üçgen alınlık oluşturan bir saçak silmesi bulunmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Yok
Süsleme Fena
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Çeşme
Bugünkü Kullanım Çeşme
Önerilen Kullanım Çeşme
Sahibi Kırklareli Belediye Başkanlığı
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Kırklareli Belediye Başkanlığı
Yapılan Onarımlar Çeşmenin sağ cephesi kaldırım kotunun altında kalmıştır. Üst örtüsü betonarme olarak değiştirilmiştir. Arka duvarında tuğla ile onarım yapılmıştır.
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi Var
Rapor
Restorasyon Var
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20.04.1990-646
Kurul Açıklama 31.05.2016-3264 tescilinin devamı 25.03.2019-5814 koruma alanı
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991-949
Yayın Dizini 1-Kırklareli İl Yıllığı, 1967
2-Yard. Doç. Dr. İzzet Yüksek, Kırklareli Ün. Öğr.Üyesi ile Arş. Gör. Ali Yıldız, Kırklareli Ün. Öğr. Üy. “Tarihi Kırklareli Çeşmelerinin Geleneksel Kent Dokusu İçerisindeki Yeri ve Önemi”
3-Altuntaş, M., 1995, Kırklareli’ndeki Türk Devri Yapıları, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.