Yükleniyor...

Demircihalil Kızılcageren Kalesi

Demircihalil Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-304
Genel Bilgiler
Yapı Adı Demircihalil Kızılcageren Kalesi
Envanter No 39-01-304
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Demircihalil Köyünün 3,2 km doğusunda, mera alanında, çok dik bir kaya yamacında bulunmaktadır. Yaklaşık 65 metreye 35 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Demircihalil Köyü
Belde
Mevki Bakırlı Ve Ada
Sokak
Ada 122
Pafta 3
Parsel 1
Yüzölçümü 11776398,91
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Güney tarafında yaklaşık 1,5 m yüksekliğinde moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş duvar kalıntıları, batı tarafında ise sur duvarları temel seviyesinde taş yığınları şeklinde takip edilebilmektedir. Sağlam kalmış duvar parçalarından anlaşıldığı kadarıyla duvar genişlikleri yaklaşık 150 cm dir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Kalenin bulunduğu yamacın çok dik olması sebebi ile yaya ulaşımı çok zordur. Batı ve doğu yönünden geçen dere yatağı doğal tahkimat oluşturmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.