Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1023
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1023
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Yapı bir köşe yapısı olarak kare planlı, tek katlı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Pencerelerin üzeri yuvarlak kemerlidir. Düzgün kesme taş malzemdeden inşa edilen yapının subasman kotu üzerinde yer alır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 140
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı bir köşe yapısı olarak kare planlı, tek katlı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı güney sokak cephesi sağır olup, batı cephesinde iki adet yapay dikdörtgen formlu pencere bulunur. Pencerelerin üzeri yuvarlak kemerlidir. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen yapının subasman kotu üzerinde yer alır. Yapı güneybatı ve kuzeybatı köşelerde testere dişi tezyinata sahiptir. Yapının doğu cephesinde muhdes yapı eklentisi yer almaktadır. Yapı kuzey ve güney cephelerinde saçak kotu altında iki sıra silme kuşağı batı cephe tek sıra halinde devam etmekte olup, batı cephesinde çatı formu üçgen alınlık oluşturmaktadır. Diğer cephelerde olduğu gibi batı cephede çatı saçağı altında iki sıra silme devam ederek cephe hareketlendirilmiştir. Yapıya giriş kuzey cephede yer alan kapı ile sağlanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapı boyanmıştır.
Gözlemler Yapının doğu cephesinde muhdes yapı eklentisi yer almaktadır. Yapıya giriş kuzey cephede yer alan kapı ile sağlanmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.