Yükleniyor...

Demircihalil Gürgendere Kalesi

Demircihalil Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-305
Genel Bilgiler
Yapı Adı Demircihalil Gürgendere Kalesi
Envanter No 39-01-305
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Demircihalil Köyünün 3,9 km güneydoğusunda, mera alanında, Kırklareli Barajının kuzey kolunda yer alan bir burunda bulunmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Demircihalil Köyü
Belde
Mevki Bakırlı Ve Ada
Sokak
Ada 122
Pafta 8
Parsel 1
Yüzölçümü 11776398,91
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kırklareli Barajında yarımada şeklinde bir burun olan doğal bir kaya yamacında bulunan kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Sur duvarları temel seviyesinde 5-6 m uzunluğunda bir bölgede, taş yığınları şeklinde görülebilmektedir. Duvar örgüsü ve duvar doğrultusu anlaşılamamaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.