Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1037
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1037
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım immet Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parselinin kuzeyinde doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz duvar örgülü olup, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Himmet Sokak
Ada 122
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Himmet Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parselinin kuzeyinde doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz taş duvar örgülü olup, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı sokak cephesinde sağır olup, bahçe cephesi ile sokak cephesi arasında kot farkı bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Çatısında ve duvarlarında bozulmalar vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.