Yükleniyor...

Hacızekeriya Mahallesi 185 Ada 25 Parselde Konut

Hacızekeriya Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-948
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hacızekeriya Mahallesi 185 Ada 25 Parselde Konut
Envanter No 39-01-948
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 185 ada 25 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 185
Pafta
Parsel 25
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parsele dikdörtgen planda oturmaktadır. zemin+1 kat olarak inşa edilen taşınmazda yapı malzemesi olarak ateş tuğlası kullanılarak, yığma tuğla tekniği ile yapılmıştır. Taşınmazın giriş cephesinde dikdörtgen formlu bir kapı açılığı yer almakta olup, kapının iki yanında ikişer adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Ön cephe simetrik olarak düzenlenmiş olup, üst katta giriş kapısının hemen üzerinde balkon çıkması yer almaktadır.balkon çıkmasının yanında da ikişer adet dikdörtgen pencere açıklığı yer almaktadır. bu durum ön cephede simetrik bir durum sağlamıştır. Taşınmazın sol yan cephesinde ön cepheye daha yakın olarak alt katta ve üst katta olmak üzere birer adet daha dar forma sahip iki adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Taşınmazın kat arasında ve saçak altında silmeler yer almaktadır. taşınmazın saçak kotundan yukarıda yarım daire şeklinde madalyonu andıran bir alınlığı vardır. Saçak altı silmeleri madalyonun hemen altında yer almaktadır. Madalyonun arkasında kırma çatı yer almaktadır. Taşınmazın üst örtüsü onarım geçirmiş olup, marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Taşınmazın dış beden duvarları betonarme harç ile sıvanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.