Yükleniyor...

Hacızekeriya Mahallesi 167 Ada 4 Parselde Konut

Hacızekeriya Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-947
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hacızekeriya Mahallesi 167 Ada 4 Parselde Konut
Envanter No 39-01-947
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez ilçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 167 ada 4 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 167
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapının alana dikdörtgen olarak oturmuş olduğu görülmüştür. yığma tuğla ile inşa edilmiş olan taşınmazın giriş cephesi yuvarlak kemerli bir niş şeklinde yapılmış olup, 4 basmakla giriş kapısına varıldığı görülmüştür. Giriş kapısının iki yanında dikdörtgen formlu aydınlık pencereleri yer almaktadır.Giriş kapısının sağında ve solunda dikdörtgen formlu ikişer pencere yer almaktadır. Bu durum cephede simetrik bir düzen sağlamıştır. sol yan cephede 3 adet pencere açıklığı vardır. pencerelerin üzerinde demir doğramadan yapılan parmaklıklar yer almaktadır. Pencere kenarları sövelidir. Taşınmaz kırma çatı ile örtülmüştür. Çatı taşıyıcıları oldukça yıpranmış durumda olup üst örtü elemanı olarak kullanılan alaturka kiremitlerin yer yer kırılmış olduğu görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.