Yükleniyor...

Çeşmeköy Tilki Yemiş Tümülüsü

Çeşmeköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-549
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çeşmeköy Tilki Yemiş Tümülüsü
Envanter No 39-01-549
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çeşmeköy Köyü
Belde
Mevki Kamber
Sokak
Ada 101
Pafta 15
Parsel 960
Yüzölçümü 37256,39
Nitelik Ham Toprak
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 3 km kuzeybatısında, tarım alanında bulunan tümülüs, 4-5 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır. Üzerinde ağaç ve çalılar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde tarım yapan tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Güney eteğinden tepeye doğru kanal şeklinde bir kaçak kazı izi bulunmaktadır. Etrafta çok sayıda keramik kap parçası görülmektedir. Tarım amaçlı sürümler nedeniyle tümülüsün alanı daralmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.