Yükleniyor...

Eskibedir Mezarlığı

Eskibedir, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1058
Genel Bilgiler
Yapı Adı Eskibedir Mezarlığı
Envanter No 39-05-1058
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı-erken Cumhuriyet
Genel Tanım Eskibedir Köyü Mezarlığı'nda gelişi güzel toplanmış ve toprak üzerinde olmak üzere 22 adet mezar taşı bulunmakta olup, mezar taşları H.1228-1345 arasına tarihlenmektedir. Mezar taşları fesli, hotoz, üçgen tepelikli, sarıklı baş özelliklerine sahiptir.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Eskibedir
Belde
Mevki
Sokak
Ada 139
Pafta F18-b-13-c-3-c
Parsel 19
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Eskibedir Köyü Mezarlığında gelişigüzel toplanmış ve toprak üzerinde olmak üzere 22 adet mezar taşı tespiti yapılmış olup, söz konusu mezar taşları;
-H.1228 tarihli hotoz başlığı tahrip olmuş kadın baş taşı,
-H.1274 tarihli başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı,
-H.1278 tarihli kitabesinin üst kısmı mevcut olmayan erkek baş taşı,
-H.1285 tarihli hotoz başlık kadın baş taşı ve üçgen tepekli ayak taşı ile başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı (2 adet)
-H.1290 tarihli iki parçaya ayrılmış, ayak taşı mevcut fesli baş taşı
-H.1292 tarihli başlığı mevcut olmayan erkek baş taşı
-H.1298 tarihli başlığı olmayan erkek baş taşı ile dalgalı tepelikli iki parçaya ayrılmış kadın baş taşı (2 adet)
-H.1301 tarihli sarıklı baş taşı, -H.1305 tarihli kitabesinin sol üst tarafı kırık kadın baş taşı -H.1306-1307 tarihli sadece tarih kısmı mevcut baş taşları (2 adet)
-H.1313 ve H.1314 tarihli iki parçalı ve başlığı mevcut olmayan erkek baş taşları (2 adet)
-H.1319 tarihli kitabesinin üst kısmı olmayan ve iki parçalı ve kitabesinin son iki satırı mevcut erkek baş taşları (2 adet)
-H.1345 tarihli ayak ve fesli baş taşı,
-Kitabesinin ilk iki satırı nmevcut baş taşı (2 adet) üçgen tepekli ayak ve baş taşları (2 adet)
Eskibedir Köyünün kuzeydoğusunda köyiçine yaklaşık 350 m. mesafede, Eskibedir-Yenibedir Köyleri arasındaki yolun güneyinde Eskibedir Mezarlığı'nın yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık tahrip edilmek ve yeni mezarlık alanları açmak maksadıyla mezar taşlarının mezarlık alanının girişinin sağında gelişigüzel atıldığı, mezar taşlarının büyük kısmının kırık ve ağır hasarlı olduğu görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Eskibedir Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Eskibedir Köyünün kuzeydoğusunda köyiçine yaklaşık 350 m. mesafede, Eskibedir-Yenibedir Köyleri arasındaki yolun güneyinde Eskibedir Mezarlığı'nın yer aldığı, mezarlık alanında defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık tahrip edilmek ve yeni mezar alanları açmak maksadıyla mezar taşlarının mezarlık alaının girişinin sağında gelişigüzel atıldığı, mezar taşlarının büyük kısmının kırık ve ağır hasarlı olduğu görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini E.K.V.K Kurulunun 03.09.2019 tarih ve 6200 sayılı karar ekidir.
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.