Yükleniyor...

Çakıllı Tavşandere Su Yolu Kalıntısı

, Vize
ENV. NO: 39-08-214
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çakıllı Tavşandere Su Yolu Kalıntısı
Envanter No 39-08-214
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Belde merkezinin 1,7 km doğusunda bulunan mera alanında eski su yoluna kalıntıları görülmektedir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Çakıllı Beldesi
Mevki Köprüdere
Sokak
Ada 203
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü 27646246
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Mera alanında yüzeye çok yakın durumda, toprağın aşınması veya defineci kazıları ile ortaya çıkmış moloz taş ile örülü tonoz şeklinde su kanalı görülmektedir. Kanal yaklaşık 80 cm eninde 120 cm yüksekliğindedir. Arazi yüzeyinde yer yer üstü görülen kanal 100 m boyunca takip edilebilmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi.
Gözlemler Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 26/09/2018-5381
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.