Yükleniyor...

Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı Parçası

, Vize
ENV. NO: 39-08-211
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çakıllı Ergene Kaynağı Su Kanalı Parçası
Envanter No 39-08-211
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Belde merkezinin 3,5 km kuzeydoğusunda ormanlık alanda eski su yolu kalıntıları bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Çakıllı Beldesi
Mevki Köprüdere
Sokak
Ada 203
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü 27646246
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Su kanalı, yüzeyden 50 cm aşağıda moloz taş ve kireç harcı ile tonoz şeklinde örülmüştür. Kanal yaklaşık 80 cm eninde 120 cm yüksekliğindedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Su kanalının bir kısmı toprak aşınması sonucu bir kısmı da defineci kazıları sonucu açığa çıkmış ve tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 26/09/2018-5381
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.