Yükleniyor...

Askeri Yapı Kalıntısı

Cami Kebir Mahallesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-930
Genel Bilgiler
Yapı Adı Askeri Yapı Kalıntısı
Envanter No 39-07-930
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy
Genel Tanım Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Uzunali Mevkiinde, askeri tatbikat alanı içerisinde eski dere yatağının içerisinde yer alan kemerli bir yapı kalıntısıdır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Cami Kebir Mahallesi
Belde
Mevki Uzunali
Sokak
Ada 25
Pafta
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapının tamamı toprak altında kalacak şekilde inşa edilmiştir. Kemerli bir ağız kısmı bulunmaktadır. Kemerli ağzın üzerinde moloz taş ile oluşturulmuş bir yığıntı yer alır. Kemerli ağzın bulunduğu yön doğuya bakar. Yapı kalıntısının önünde oval bir şekilde yığma taşlarla yapılmış bir alanın izleri görülmektedir. Kemerin içerisine bakıldığında iç duvarların ateş tuğlası ile yapıldığı görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Yapının kemerli kısmının onarım geçirdiği görülmüştür.
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2017-4083 29.01.2020/6619 sayılı Karar ile koruma alanı belirlenmiştir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.