Yükleniyor...

Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1107
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-08-1107
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Zemin+1 katlı, yığma moloz taş ahşap karkas arası tuğla dolgulu, kırma çatılı ve marsilya-alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada 234
Pafta E20d12b3
Parsel 34
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Taş+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Zemin+1 katlı, yığma moloz taş, ahşap karkas arası tuğla dolgulu, kırma çatılı ve marsilya-alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ön giriş cephesi 10. sokağa bakmakta olup, giriş cephesinin bir katı çıkmalıdır. Yapının ana-doğu cephesinde ise ahşap direkler üzerinde kurulu kısmen yıkılmış 1. kat balkonu bulunur. Yapının dış cephesinin bir kısmı sıvalı ve boyalı bir kısmı ise ahşap kaplamalıdır. Yapının içine girilememiş olup, eski konut yapısı malzeme, plan ve cephe formu özellikleriyle Erken Cumhuriyet Dönemine tarihlenmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının dış cephesinin bir kısmı sıvalı ve boyalı, bir kısmı ise ahşap kaplamalıdır.
Gözlemler Yapının arka doğu cephesinde ahşap direkler üzerinde kurulu kısmen yıkılmış 1 kat balkonu bulunur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 09.08.2021 tarih ve 7704 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.