Yükleniyor...

Avyeri Tümülüsü

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-287
Genel Bilgiler
Yapı Adı Avyeri Tümülüsü
Envanter No 39-01-287
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-ms 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Av Yeri
Sokak
Ada 102
Pafta
Parsel 64 (a) (ifraz var)
Yüzölçümü 563 m2
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 2,1 km güneydoğusunda, tarım alanında bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Ayrıca bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Üzeri ağaç ve çalılıklarla kaplı olan tümülüsün tepe noktasında yaklaşık 1-1.5 m. derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tarım arazisi içerisinde yer almakta olup, çevresinde tarım faaliyetleri sürdürülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 14/10/2015 Tarih ve 2699 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 14/10/2015 Tarih ve 2699 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.