Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1019
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1019
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Zemin+1 katlı dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Zemin kat yığma moloztaş, 1. kat ise ahşap hatıllı tuğla ve moloztaş duvar örgülüdür. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapının güneybatısında, doğusunda ve kuzeyinde moloztaş örgülü bahçe duvarı vardır. Yapının 1. kat iç mekanının sofalı Türkevi plan tipini yansıttığı görülmüştür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 116
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş+ahşap+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yapının çatısının tamamı ve 1.kat kuzey duvarının bir kısmı yıkılmıştır. Zemin+1 katlı, dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Zemin kat yığma moloztaş, 1. kat ise ahşap hatıllı tuğla ve moloztaş duvar örgülüdür. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan yapının günaybatısında, doğusunda ve kuzeyinde moloztaş örgülü bahçe duvarı yer alır. Yapını güneydoğusunda (116 ada, 7 parsel) yer alan zemin+2 katlı betonarme konut yapısı yapının bu cephesini kapatmakta olup, yapının silüetini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapının güney ve kuzey cephelerinin orta eksenlerinde yer alan kapılar ile zemin kata girilmektedir. Güney cephe zemin kat cephesi çift kanatlı ahşap kapı olup, kapının iki yanında ikişer adet dikdörtgen pencere bulunur. Giriş kapısının üzeri cumbalıdır. Güney cephe 1.kat cumbası iki adet ve yan yüzleri simetrik birer adet p batı cephesi zemin katın bitişiğinde muhdes eklenti, 1. katında ise 3 adet pencere vardır. 1. kat batı cephe ise 2 adet pencere bulunur. Pencereler demir parmaklıklı, ahşap söve ve lentoludur. Kuzey bahçe cephesine zemin katta sadece bahçe kapısı açılmış olup, 1. katın bu cephesinin büyük kısmı yıkılmıştır. Yapının 1. kat mekanının sofalı Türkevi plan tipini yansıttığı görülmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapı kullanılmamakta olup metruk durumdadır.
Gözlemler Yapının çatısının tamamı ve 1.kat kuzey duvarının bir kısmı yıkılmıştır. Yapının güneydoğusunda (116 ada 7 parsel) yer alan zemin+2 katlı betonarme konut yapısı yapının bu cephesini kapatmakta olup, yapının silüetini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapının batı cephesi zemin katın bitişiğinde muhdes eklenti vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.