Yükleniyor...

Asmakaya Kaya Mezarları

, Vize
ENV. NO: 39-08-438
Genel Bilgiler
Yapı Adı Asmakaya Kaya Mezarları
Envanter No 39-08-438
Yapı Türü Mezarlık
Dönemi
Genel Tanım İlçe merkezinin 1800 metre kuzeydoğusunda tepelik bir alanda doğal kayaya oyularak yapılmış iki adet mezar bulunmaktadır. Mezarlar doğu-batı istikametinde konumlanmış olup, yaklaşık 50x180 cm ebatlarında ve 50 cm derinliğindedir. Çevresinde çok sayıda keramik parçası mevcuttur.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Asma Kayalar
Sokak
Ada 269
Pafta
Parsel 45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu Mezarlar kaçak define kazılarıyla tahrip edilmiştir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Doğal kayaya oyularak yapılmış bu mezarların çevresinde bol miktarda kaçak kazı çukurları mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.