Yükleniyor...

Asilbeyli Kurtluca Tümülüsü

Asilbeyli Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-582
Genel Bilgiler
Yapı Adı Asilbeyli Kurtluca Tümülüsü
Envanter No 39-01-582
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Asilbeyli Köyü
Belde
Mevki Taşlıcabayır
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 324
Yüzölçümü 15300
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 500 m kuzeydoğusunda, tarım alanında bulunan tümülüs, 4-5 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Güney ve kuzeybatı taraflarında kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama 2013 yılı Kültür Envanteri çalışmaları kapsamında tespit edilen ancak tescil edilmeyen tümülüs E.K.V.K.Kurulunun 30/06/2020 tarih ve 6868 sayılı Kararı ile Taşlıcabayır Tümülüsü olarak tescil edilmiş olup, parsel ifraz edildiğinden 1996-1997-1998 parsel olarak değiştirilmiştir. Sisteme 1067 envanter no ile yeni girişi yapılmıştır.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.