Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Tahsin Öztürk Evi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Tahsin Öztürk Evi
Envanter No
39-08-197
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
İki katlı konut yapısı
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Cumhuriyet Mahallesi
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Cumhuriyet Mahallesi
Sokak
9 Nolu Sokak
Ada
229
Pafta
Parsel
8
Yüzölçümü
228
Nitelik
Avlulu Kerpiç Ev
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
2
Malzeme
Taş, ahşap
Yapım Tekniği
Yığma, ahşap karkas
Elektrik
Var
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Bina zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi kuzey cephesindendir. Zemin kat duvarları moloz taş örgülü, birinci katı ise ahşap karkastır. Ara bölme duvarları ahşap karkas arası dal örgü şeklindedir. Batı duvarı çatıya kadar moloz taş yangın duvarıdır. Güney cephesinde de ocağın bulunduğu duvar yine çatıya kadar moloz taş olarak örülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
BOŞ
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Konut
Sahibi
Tahsin Öztürk
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
2
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Koruma Bölge Kurulunca Rölöve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.
Gözlemler
Bina tamamen yıkılmış harap halde, sadece zemin kat moloz taş duvarları ayaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.10.2000-6413
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kurul Kararı ile tescilinin devamı.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar