Yükleniyor...

Aksicim Eski Yerleşim Alanı

Aksicim Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-153
Genel Bilgiler
Yapı Adı Aksicim Eski Yerleşim Alanı
Envanter No 39-08-153
Yapı Türü Eski Yerleşim
Dönemi Geç Tunç - Demirçağ ?
Genel Tanım Köyün 3,5 km güneybatısında, ormanlık alanda eski yerleşim yerindeki yapılara ait taş yığınlar bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Aksicim Köyü
Belde
Mevki Çavdar Tarla-yıldırım Ağaç-çuçrika Arası
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Çuçrika mevki tarafında iki yer yer üç sıra ihate duvarı şeklinde devam ettiği düşünülebilecek temel seviyesinde taş sıraları takip edilebilmektedir. Buranın yakınında yaklaşık 10-12 adet, ağız çapı 80 cm ile 1 metre arasında değişen doğal kayaya oyulmuş pitos formlu, mezar yada depolama amaçlı kullanılmış olması muhtemel birimler bulunmaktadır. Bu yerleşim yerinin güneyinde Çavdar Tarla tarafında 150-200 metre mesafede halk arasında ayak izi mağarası olarak geçen, doğal kayaya oyularak yapılmış, tünel şeklinde devam eden bir mağara bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Eski yerleşim alanında kaçak kazı çukurları mevcuttur. Mağara girişindeki sağ ayak izi kabartmasının defineciler tarafından tahrip edildiği anlaşılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.