Yükleniyor...

Haticehatun Mah. 196 Ada 28 Parselde Konut

Haticehatun, Merkez
ENV. NO: 39-01-1064
Genel Bilgiler
Yapı Adı Haticehatun Mah. 196 Ada 28 Parselde Konut
Envanter No 39-01-1064
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 20.yy
Genel Tanım Kırklareli ili,Merkez ilçesi, Haticehatun Mahallesi,bodrum +1 kat olarak yığma tuğla ile inşaa edilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Haticehatun
Belde
Mevki
Sokak
Ada 196
Pafta
Parsel 28
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum +1 kat
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Yığma Tuğla
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz alana dikdörtgen planda oturmaktadır. Bitişik nizam olarak bodrum +1 kat olarak inşaa edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı niş şeklinde beden duvarlarından içeriye konumlandırılmıştır. Girişin hemen önünde yer alan kısmın tavanında ahşap işçiliği olan süsleme yer almaktadır. Taşınmazın giriş kapısının sağında dikdörtgen formlu taş söveli bir aydınlık penceresi yer almaktadır. Taşınmazın ön cephesinde yer alan pencere açıklıkları bodrum kat pencereleri ile simetrik şekilde konumlandırılmıştır. Üst kat pencereleri basık kemerli taş söveli olup pencere altları silmelerle bezenmiştir. Bodrum kat pencerelerinin söveli olduğu ancak geçirdiği onarımlar sırasında kaldırıldığı düşünülmektedir. Kat araları yine silemeler ile vurgulanmıştır. Sağ yan cephede yine konumlandırılmış 4er adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Taşınmazın ana giriş kapısından içeriye girildiğinde bir hol bulunmakta olup hol üzerinde 3 oda yer almaktadır. İçerisinde ter alan mervedivenlerden aşağı inildikten sonra sağ tarafta bir oda bulunmaktadır. Bu odanın içerisinde bir ocaklık bulunmakta olup, ocaklığın hemen üzerinde bulunan baca çıkışının sonradan kapatıldığı görülmüştür. Yan cephede tuğla örgülü yüksek bir bacanın varlığı görülmektedir. Ancak oldukça kötü durumda olan bacanın içerisinden yuvarlak bir açıklık açılarak günümüz malzemesi olan alüminyum baca çıkarılmıştır. Taşınmazın arka bahçesinin yer aldığı kısımda bir giriş kapısı daha bulunmaktadır. Üst örtsünün ve çatı karkaslarının yıpranmış olduğu görülmekte olup taşınmazın onarıma ihtiyacı vardır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03.09.2019 tarih ve 6192 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Mehtap GÖREN Şehir Plancısı
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.